ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletไปยังหน้าเวบ card ใหม่
ขั้นตอนการสั่งงาน

ผลิตภัณฑ์บัตรพลาสติก
(New Design ) หากลูกค้าไม่มีฝ่ายออกแบบ ทางบริษัท ฯ มีการออกแบบให้ดังนี้
  • ลูกค้าแจ้ง Concept ให้ ทางฝ่าย Art work UFI. หาภาพประกอบ และ ออกแบบให้ใหม่ทั้งหมด ( ควรมีข้อมูลที่กระชับ ) และจัดการวางตำแหน่งของภาพให้ 2-3 แบบ ทาง UFI. คิดค่าออกแบบราคา 5,000 บาท ต่อ แบบ
  • (New Design ) ลูกค้าแจ้ง Concept และมีรูปภาพมาให้ (ควรมีข้อมูลที่กระชับ รูปภาพที่ครบสมบูรณ์) เพื่อ ประกอบจัดวาง ให้ และ วาง Concept คร่าวๆ ระบุข้อความ ให้ UFI. วางตำแหน่งต่าง ๆ ให้ ออกแบบการวาง 2-3 แบบ ทาง UFI. คิดค่าออกแบบราคา 2,000 บาท
  • (New Design ) ลูกค้าแจ้ง Concept และมีรูปภาพมาให้ลูกค้ามีรูปภาพ ( ควรมีข้อมูลที่กระชับมากที่สุด รูปภาพที่ครบสมบูรณ์) เพื่อ ประกอบจัดวาง ให้ และ วาง Concept ระบุข้อความ ให้ รวมถึงบอก ชื่อ Font ออกแบบการวาง 1-2 แบบหรือ ลูกค้าออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว (มีปรับแก้ไขบ้าง) ทาง UFI. ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ กรณีนี้
ผลิตภัณฑ์แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
  • หากมีตัวอย่างงานที่เคยทำแล้ว (สำหรับงาน 1-3 สี Line work) ให้ตัวอย่างงานกับพนักงานขาย เพื่อนำกลับมาทำ แบบ Art work หรือ จะเน้น แก้ไข เพิ่มเติม สามารถ แจ้งขณะเข้าไปรับตัวอย่างงาน ได้เลย
  • หากยังไม่เคยทำแบบเลย (New Design ) ให้ลูกค้าออกแบบ Line Printer หรือ ออกแบบคร่าว ๆ ลงฟอร์มเปล่า หรือ ขอดูตัวอย่างที่ต้องการ กับพนักงานขาย ที่เคยทำให้กับที่อื่น ที่มีหัวข้อ รูปแบบ ลักษณะงานประเภทฟอร์มที่คล้ายกันได้ สามารถเลือกสีกระดาษ หรือ สีพิมพ์คร่าว ๆ ได้เลย เพื่อมาออกแบบ ด้วยโปรแกรมการออกแบบ ของฝ่าย Art work
    หรือ ลูกค้ามีเจ้าหน้าที่ออกแบบอยู่แล้ว (Your Design ) ด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิก ทางพนักงานขาย จะนำไฟล์ งานนั้นกลับมาจัดลง LayOut ของงานคำนึงถึง Line Printer เป็นสำคัญ สำหรับงานที่เป็น 4 สี Half Tone ให้ดูเงื่อนไขตามแบบ ของบัตรพลาสติก
 

Your Design
  • เนื่องงาน เกี่ยวกับ พลาสติก การ์ด จัดอยู่ งานประเภทงานพิมพ์ 4 สี ประเภท Half Tone จึงจำเป็นต้องของความร่วมมือกับลูกค้าที่มีแบบ Art work ที่เป็น ไฟล์ประเภท .Ai ( Adobe Illustrator ) หรือ Photoshop หรือ InDesign เพื่อนำมาจัดทำ Art work ลง Layout บัตร โดยต้องออกแบบ แยกสีเป็นโหมด C M Y K (ไม่แนะนำให้ใช้โหมด RGB เพราะค่าสีที่พิมพ์จริงแตกต่างกัน) ขนาดบัตรมาตรฐาน ISO 7810 คือ 85.60 mm. x 53.98 mm. ให้ออกแบบเท่าขนาดนี้ และเผื่อภาพขอบตัดตก อีก 3 – 5 mm. หากเป็นไฟล์ .JPG (ไฟล์รูปภาพ) ที่เป็นภาพในการประกอบงาน ขอขนาดไฟล์ภาพ ไม่ต่ำกว่า 600 Kb. ทาง UFI. ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ กรณีนี้

siamselect