ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletไปยังหน้าเวบ card ใหม่
Service

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันดำเนินงานมากว่า 20 ปี (ฉลองครบรอบ 20 ปี)

เป็นโรงพิมพ์ ผู้ผลิต แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ( คอมพิวเตอร์ฟอร์ม ) งานพิมพ์ ครบวงจร งานพิมพ์บัตรพลาสติก ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยช่างพิมพ์ที่ชำนาญงาน

U-Fi Card
 • Card Manufacturing & Solution
 • Print-on-demand
 • Variable Data Printing
 • Member Card / Discount Card
 • I.D. Card Employee
 • Magnetic Card
 • More than a Card : - Menu , Placemat Premium , POP , Greeting Card
UFI Form
 • Computer Paper & Business Form
 • ATM Slips , Thermal Slips , Pay Slip
 • Salary Envelope , Promotion Envelope
 • Card & Label in Form & Card on Carrier
 • Barcode & Mailing Service

บริษัทฯ ได้เปิดสายการผลิต Plastic card ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยมีเครื่องพิมพ์ 6 สี ด้วยระบบ Digital Offset ซึ่งให้สีพิมพ์ที่สดใส สวยงาม และ สามารถพิมพ์ลงข้อมูล Data ต่างๆ ในขั้นตอนเดียวกันกับขั้นตอนของการพิมพ์ได้ (เช่น รันนัมเบอร์ได้ทุกสีพิมพ์ ของ CMYK หรือ Barcode , ลงรูปถ่ายบุคคล แต่ละคนที่ไม่ซ้ำกันได้ )

ข้อดี จะได้รายละเอียดและสีของ Data ไม่มีการลอกร่อน หรือ หลุดร่อน ( เพราะสีที่พิมพ์ ที่ลง PVC จะถูกนำไป ประกบ กับแผ่นใส(Overlay) ด้วยความหนา 0.05 mm. เคลือบอีกที จึงทำให้เม็ดสีพิมพ์ถูกซ่อนอยู่ใต้แผ่นใส อีกครั้ง ) ต่างจาก การลง Data ภายหลังของการพิมพ์ และตัดเป็นบัตรสำเร็จแล้ว

หากตัดเป็นบัตรแล้ว การพิมพ์ Data จะทำโดยการพิมพ์ ด้วยเครื่อง Print บัตร ที่เรียกว่า Thermal Printed ที่เป็นเครื่อง Printer ใช้เทคนิคการพิมพ์แบบมี Ribbon สี CMYK หรือ สีดำ ผ่านความร้อนของเครื่อง ที่มีความละเอียด 300 dpi

และเมื่อลง Data แล้ว จะมี ฟิล์มบาง ๆ ทับเฉพาะจุดเท่านั้น จึงทำให้มีการหลุดร่อนของสีพิมพ์ ของ Data ที่เป็นส่วนสำคัญได้

Plastic card ( Cards )

ถือเป็นสื่อกลาง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ถือบัตร กับ องค์กร ของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี และสร้างความสำคัญของผู้ถือบัตร (เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล) ซึ่งเป็นสื่อการทำโปรโมชั่น

และบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ การสร้าง Brand หรือ เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูล เพื่อ เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบต่อไป

แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง เป็นโรงพิมพ์ เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ Art work ยิงฟิล์ม อัดเพลต ผลิตงานด้วยเครื่องพิมพ์ แบบกระดาษต่อเนื่อง Offset 7 เครื่อง การรันนัมเบอร์ ติดกาว ตัด Sheet รวมถึง Packing ทุกกระบวนการทำที่ In House ด้วยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยช่างพิมพ์ที่ชำนาญงาน จึงสามารถเร่งกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ตามความเร่งด่วนของลูกค้า

เราจึงได้รับความไว้วางใจ ในผลิตภัณฑ์ และบริการ ของ UFI. ด้วยกลุ่มลูกค้าชั้นนำอาทิ เช่น

เป็นโรงพิมพ์ เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ Art work ยิงฟิล์ม อัดเพลต ผลิตงานด้วยเครื่องพิมพ์ แบบกระดาษต่อเนื่อง Offset 7 เครื่อง การรันนัมเบอร์ ติดกาว ตัด Sheet รวมถึง Packing ทุกกระบวนการทำที่ In House ด้วยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยช่างพิมพ์ที่ชำนาญงาน

เริ่มจาก
 • รอยยิ้มของพนักงานขาย ( ฝ่ายขาย Service Mind)
 • การแนะนำ Design ของฝ่ายออกแบบ ( ฝ่าย Art work)
 • ความชำนาญงานกับฝ่าย Production (ฝ่ายผลิต โรงงาน)
 • ความรวดเร็วต่อการจัดส่ง ตรงต่อเวลา (ฝ่ายจัดส่ง)
 • และฝ่ายบริการหลังการขาย ( ด้วย Service Mind )

การรับประกันสินค้า Warranty

ความพร้อมด้านบริการ ด้วยพนักงานขาย 10 คน แบ่งเขตพื้นที่การขายเป็นเขต ชัดเจน ง่ายต่อการเรียกใช้บริการ ด้วยการ Stand By ณ พื้นที่เขตการขายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การรับประกันสินค้า ( Service on Site )

หากสินค้ามีปัญหา สามารถแจ้งกับพนักงานขายโดยตรง เพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในวันที่แจ้ง และจะดำเนินการแก้ไข ตามงานนั้น ๆ ภายใน ไม่เกิน 3 วันทำการ


siamselect